Plan lekcji
Oddziały
1Tap 1TMRiA 1Tbp 1TI+TL 1Tcp 1TPS+TŻiUG 1Tag 1TMRiA 1Tbg 1TI 1Tcg 1TPS+TŻiUG 1Tdg 1TL 1BSp 1MOPiMR 1BSg 1MOPiMR 2Ta 2TMR 2Tb 2TL+TI+TŻ 3Ta 3TMRiA+TŻiUG 3Tb 3TL+TI 3SzB 3MOPiMR+MPS 4Ta 4TMRiA+TPS 4Tb 4TI+TL 4Tc 4TŻiUG
Nauczyciele
J.Banach (JB) M.Chmura (CM) A.Dziedzic (DA)
J.Forma (FO) D.Franaś (FD) G.Fundament (FG)
R.Gabrukiewicz (RG) E.Gołąb (GO) A.Juszczyk - Tajduś (JA)
G.Kalisz (KG) J.Kłosowski (KL) T.Kozera (TK)
J.Kurpios (KU) J.Kwiatkowski (JK) I.Kwiecień (KW)
J.Ks. Góralski (KK) T.Moddelmog (MT) A.Moliszewska (MO)
D.Molong (MD) R.Nawara (RN) P.Nieckula Kopeć (NK)
J.Okrajek (JO) J.Pabiańczyk (PA) I.Piotrowska (IP)
E.Piwowarczyk (EP) E.Płaneta (PE) P.Pudełek (PP)
J.Rzadkowski (JR) S.Stachowicz (ST) M.Styczeń (MS)
J.Szaporów (SJ) Ł.Szaporów (SL) S.Szczęsny (SS)
J.Szopa (SZ) K.Szreniawski (SK) D.Świątek-Grzyb (GD)
R.Wołoch (WR) A.Wypych-Znaj (WY)
Sale
11 Historia 15 16 Chemia
17 J. angielski 19 J. polski 23 Żywienie
24 Matematyka 25 Matematyka 26 Logistyka
27 Informatyka 31 Biologia 30 J. niemiecki
32 35 Ekonomika 36 Informatyka
37 Informatyka 40 J. angielski 41 J. polski
42 J. angielski 43 Religia 44
war.1 war.2 war.3
war.4 prac.kel. prac.żyw.
S. gim. Sił. S. fit.
war.5 war.6 war. 7